Forskrift om utvida jakttid for elg i deler av Vest-Agder, fra og med jaktåret 2012 til og med jaktåret 2016, Vest-Agder

DatoFOR-2012-09-26-924
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse26.09.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal, Lindesnes, Hægebostad, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal, Flekkefjord og Åseral kommuner, Vest-Agder
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort04.10.2012   kl. 16.40
KorttittelForskrift om utvida jakttid for elg, Vest-Agder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 26. september 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 pkt. 2 bokstav a, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

I

Jakttida for elg utvides fra og med 1. november til og med 20. november i årene 2012 til og med 2016 i kommunene Mandal, Lindesnes, Hægebostad, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal, Flekkefjord og Åseral.

II

Både kommuner, grunneiere og jegerorganisasjoner skal arbeide aktivt for å praktisere samjakt for storvilt/småvilt.

Kommunene skal årlig rapportere praksis for samjakt sammen med rapportering av storviltjakta og utvikle informasjon om jakttider av hensyn til andre brukere av utmarka.

Fylkeskommunen kan når som helst i løpet av jakttidsperioden evaluere alle sider ved utvidelsen av jakttida og oppheve ordninga med utvidet jakttid dersom det viser seg å medføre særlige ulemper for andre brukere av marka.

III

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2017.