Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Arendal kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2012-09-27-1129
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse27.09.2012
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-05-1035, FOR-2005-05-12-450
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort06.12.2012   kl. 16.10
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Arendal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 27. september 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Arendal kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen:

OmrådeElgHjortRådyrBever
Gamle Øyestad, Arendal og Moland kommuner3 500 daa15 000 daa500 daaÅpnet
Gamle Tromøy kommune2 500 daa15 000 daa200 daaÅpnet
Gamle Hisøy kommune750 daa15 000 daa100 daaÅpnet

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-Det som gjelder Arendal kommune i forskrift 5. juli 2001 nr. 1035 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Arendal, Bykle, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Åmli kommuner, Aust-Agder.
-Forskrift 12. mai 2005 nr. 450 om jakt på hjortevilt, Arendal kommune, Aust-Agder.