Forskrift om utvidelse av jakttid for elg for jaktperioden 2012–2017 i deler av Nordreisa kommune, Troms

DatoFOR-2012-10-02-927
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38-§9
Kunngjort04.10.2012   kl. 16.40
KorttittelForskrift om utvidelse av jakttid for elg, Nordreisa

Hjemmel: Fastsatt av Troms fylkeskommune 2. oktober 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 pkt. 2 bokstav a, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9. 

Jakttiden for elg utvides til 22. november 2012 for valdene Bakkeby/Langslett, Ytre Bakkeby og Hamneidet i Nordreisa kommune.

Forskriften trer i kraft 1. november 2012 og gjelder inntil 31. mars 2017.

Troms fylkeskommune vil evaluere utvidelsen etter endt jaktsesong, og kan når som helst oppheve ordningen med utvida jakt dersom det viser seg å medføre særlige ulemper for andre brukere av utmarka.