Forskrift om utvidet jakttid på bever, Elverum kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-10-17-1445
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forElverum kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort14.02.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på bever, Elverum

Hjemmel: Fastsatt av Elverum formannskap 17. oktober 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). 

Jakttid for bever i Elverum kommune er fra og med 1. oktober til og med 15. mai.

Forskriften gjelder for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017.