Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2013-01-31-298
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse01.02.2013
Sist endret
EndrerFOR-2011-06-28-665
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort26.03.2013   kl. 13.40
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Søgne

Hjemmel: Fastsatt av Søgne kommune 31. januar 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr Søgne kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på hjortevilt er som angitt i tabellen nedenfor. 
ViltartMinsteareal i daa fastlandMinsteareal i daa øyer
Elg40004000
Hjort50005000
Rådyr
Der ikke annet er gitt50050
- Stausland i gnr. 18, fra Geiteråsen frem til grense mot gnr. 2 Berge300
- Fra Stokkeland inn mot Stokkelandskogen i gnr. 17 og frem til Kileheia i gnr. 12300
§ 3.Denne forskrift trer i kraft fra 1. februar 2013. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for hjortevilt for Søgne kommune i forskrift 28. juni 2011 nr. 665 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Søgne kommune, Vest-Agder.