Forskrift om adgang til jakt etter elg, Steigen kommune, Nordland

DatoFOR-2013-02-13-220
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse13.02.2013
Sist endret
EndrerFOR-2007-02-13-182
Gjelder forSteigen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort28.02.2013   kl. 14.25
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Steigen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Steigen kommune, Plan- og ressursutvalget, 13. februar 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Steigen kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:

Sørsiden av Nordfoldfjorden4000 da
Engeløya og Lundøya3000 da
Resten av kommunen4000 da.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 13. februar 2007 nr. 182 om adgang til jakt etter elg, Steigen kommune, Nordland.