Forskrift om minsteareal for elg, Lyngen kommune, Troms

DatoFOR-2013-02-20-525
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse20.02.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-08-489
Gjelder forLyngen kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§5, LOV-2009-06-19-100-§8, LOV-2009-06-19-100-§9, LOV-2009-06-19-100-§10, LOV-2009-06-19-100-§11, LOV-2009-06-19-100-§12
Kunngjort30.05.2013   kl. 14.45
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Lyngen

Hjemmel: Fastsatt av Lyngen kommunestyre 20. februar 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 5 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12.

§ 1.Åpning av jakt

Det er adgang til jakt etter elg i Lyngen, Troms.

§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen nedenfor:
KommuneElg:
Del av kommunenMinsteareal i daa
Furuflaten–Tyttebærdalselva sør5000
Tyttebærdalselva nord–Lyngstuva5000
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Lyngen kommune i forskrift 8. mai 2001 nr. 489 om adgang til jakt etter elg, Tromsø, Gratangen, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa, Karlsøy, Lyngen og Skjervøy kommuner, Troms.