Forskrift om minsteareal for elgforvaltning, Narvik kommune, Nordland

DatoFOR-2013-02-25-371
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse25.02.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forNarvik kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§18, FOR-2012-02-10-134-§1, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort18.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Narvik

Hjemmel: Fastsatt av Narvik kommune ved Viltfaglig utvalg 25. februar 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og § 18 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 1 og § 8.

§ 1.I følgende jaktområder i de enkelte valdene i kommunen settes det tellende areal for elg til: 
Vald Sør:
- Jaktfelt 18050035 Håkvikdal4000 da.
- Jaktfelt 18050037 Håkvik nordre Emmenes4000 da.
- Jaktfelt 18050040 Håkvik søndre Skjomnes4000 da.
- Jaktfelt 18050042 Lengenes5000 da.
- Jaktfelt 18050043 Skjomdalen5000 da.
- Jaktfelt 18050044 Elvegård5000 da.
- Jaktfelt 18050046 Skjomen Stat6000 da.
- Jaktfelt 18050047 Sørskjomen5000 da.
Vald Øst:
- Jaktfelt 18050029 Søndre Rombak4000 da.
- Jaktfelt 18050032 Sjursheim4000 da.
- Jaktfelt 18050064 Beisfjord sør4000 da.
- Jaktfelt 18050065 Beisfjord nord4000 da.
Vald Nord-Øst:
- Jaktfelt 18050013 Vassdalen6000 da.
- Jaktfelt 18050016 Seines, Medby -Trældal4000 da.
- Jaktfelt 18050027 Hundalen/Fiskeløysa6000 da.
- Jaktfelt 18050066 JONTH4000 da.
Vald Nord-Vest:
- Jaktfelt 18050007 Skau-Prestjord4000 da.
- Jaktfelt 18050009 Herjangen, Bakkejord4000 da.
- Jaktfelt 18050011 Bjerkvik4000 da.

Minstearealet følger dagens grenser til jaktfeltene.

§ 2.Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves det som gjelder Narvik i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Narvik, Brønnøy, Herøy, Hattfjelldal, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Tysfjord, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.