Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Marker kommune, Østfold

DatoFOR-2013-03-12-301
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse12.03.2013
Sist endret
EndrerFOR-2007-03-20-430
Gjelder forMarker kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort26.03.2013   kl. 13.40
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Marker

Hjemmel: Fastsatt av Marker kommune 12. mars 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Marker kommune i Østfold.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 
Hele kommunenElg
minsteareal
daa
Rådyr
minsteareal
daa
Bever
Fordelingsgrunnlag
Hele Marker kommune2 0004001 000 meter
Minste
vannlengde
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt forskrift 20. mars 2007 nr. 430 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Marker kommune, Østfold.