Forskrift om minsteareal for hjort, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2013-04-02-329
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse02.04.2013
Sist endret
EndrerFOR-2010-04-07-484
Gjelder forBremanger kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort04.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Bremanger

Heimel: Fastsett av Bremanger kommune, Rådmannen, 2. april 2013 med heimel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). 

§ 1.Bremanger kommune innfører minsteareal på 500 dekar og 1000 dekar. Vald som ikkje er nemnde nedanfor har minsteareal på 1000 dekar.

Følgjande vald får 500 dekar: Grøfjell, Indrehus, Sandvik/Ytrehus, Gulebryst, Rise, Sigdestad, Ålfoten og Isane Sør, Ålfoten og Isane Nord, Førde, Dombestein, Davik Indre, Prestegarden, Davik Midtre, Davik Ytre, Endal-Askeland, Otteren, Elde, Vingelven og Dalen.

§ 2.Forskrifta trer i kraft straks. Frå same tid blir forskrift 7. april 2010 nr. 484 om minsteareal for hjort, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane opphevd.