Forskrift om minsteareal for felling av elg, Tysfjord kommune, Nordland

DatoFOR-2013-04-04-376
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse04.04.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forTysfjord kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort18.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Tysfjord

Hjemmel: Fastsatt av Tysfjord kommune ved formannskapet 4. april 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg i Tysfjord kommune og minstearealet for felling fastsettes til 6 500 da.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks og med gyldighet fra og med jaktsesongen 2013. Samtidig oppheves det som gjelder Tysfjord kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Narvik, Brønnøy, Herøy, Hattfjelldal, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Tysfjord, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.