Forskrift om utvidet jakttid på bever, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2013-04-10-377
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøylandet kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2012-03-01-190, LOV-2009-06-19-100
Kunngjort18.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på bever, Høylandet

Hjemmel: Fastsatt av Høylandet formannskap 10. april 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, (naturmangfoldloven). 

Jakttid på bever i Høylandet kommune er fra og med 1. oktober til og med 15. mai i de vassdrag i kommunen der det er åpnet for beverjakt.

Forskriften trer i kraft 1. mai 2013 og gjelder fram til en eventuell ny lokal forskrift om jakttid på bever vedtas som erstatning for denne.