Forskrift om minsteareal for elg, Storfjord kommune, Troms

DatoFOR-2013-04-15-442
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse15.04.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-08-489
Gjelder forStorfjord kommune, Troms
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort08.05.2013   kl. 13.45
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Storfjord

Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre 15. april 2013 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Minstearealet for elgjakt i Storfjord kommune er 6000 dekar.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Storfjord i forskrift 8. mai 2001 nr. 489 om adgang til jakt etter elg, Tromsø, Gratangen, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Skjervøy kommuner, Troms.