Forskrift om minsteareal for elg, Tjeldsund kommune, Nordland

DatoFOR-2013-04-16-379
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forTjeldsund kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort18.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Tjeldsund

Hjemmel: Fastsatt av Tjeldsund kommunestyre 16. april 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg i Tjeldsund kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er 4000 daa gjeldene for hele kommunen.
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatte minsteareal for elg i Tjeldsund kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Narvik, Brønnøy, Herøy, Hattfjelldal, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Tysfjord, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.