Forskrift om minsteareal for elg, Evenes kommune, Nordland

DatoFOR-2013-04-16-380
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forEvenes kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort18.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Evenes

Hjemmel: Fastsatt av Evenes Formannskap 16. april 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg i Evenes kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til 3000 daa.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves det som gjelder fastsatt minsteareal for elg i Evenes kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Narvik, Brønnøy, Herøy, Hattfjelldal, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Tysfjord, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.