Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Iveland kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2013-05-08-479
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse08.05.2013
Sist endret
EndrerFOR-2010-04-28-663
Gjelder forIveland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort16.05.2013   kl. 13.55
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Iveland

Hjemmel: Fastsatt av Iveland kommunestyre 8. mai 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Iveland kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for hjortevilt, er som angitt i tabellen nedenfor:
ElgHjortRådyr
Minsteareal4 00012 000500
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. april 2010 nr. 663 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Iveland kommune, Aust-Agder.