Forskrift om minstearealer for felling av hjortevilt, Skånland kommune, Troms

DatoFOR-2013-05-21-1050
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse21.05.2013
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-25-404
Gjelder forSkånland kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort05.09.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om minstearealer for hjortevilt, Skånland

Hjemmel: Fastsatt av Skånland kommune 21. mai 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Følgende minstearealer gjelder for godkjenning av vald, tildeling av fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter på hjortevilt for sesongen 2013 og inntil videre: 
OmrådeResten av kommunen (Herunder valdene i Grovfjord)Fra og med gårdsnummer 74, Balteskard og 75, Fornes, og videre til fylkesgrensa med Nordland i sørvest
Minsteareal4000 da3000 da
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 25. april 2002 nr. 404 om adgang til jakt etter elg, Skånland kommune, Troms.