Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Evje og Hornnes

DatoFOR-2013-05-30-599
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse30.05.2013
Sist endret
EndrerFOR-2006-04-06-420
Gjelder forEvje og Hornnes kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort13.06.2013   kl. 16.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Evje og Hornnes

Hjemmel: Fastsatt av Evje og Hornnes kommunestyre 30. mai 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Evje og Hornnes kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for hjortevilt er som angitt i tabellen nedenfor:
ElgHjortRådyr
Minsteareal5 00012 0002 000
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 6. april 2006 nr. 420 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder.