Forskrift om tidlig jakt på grågås i deler av Ørland og Bjugn kommuner, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2013-07-09-885
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse09.07.2013 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrland og Bjugn kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2012-03-01-190, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort11.07.2013   kl. 16.10
KorttittelForskrift om tidlig jakt på grågås, Ørland og Bjugn

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 9. juli 2013 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Det åpnes for tidlig jakt på grågås i deler av Ørland og Bjugn kommuner. Jakttid på grågås utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttid til perioden fra og med 26. juli til og med 9. august. Etter 9. august gjelder de ordinære jakttidene.
§ 2.Jaktområdet for tidlig jakt avgrenses til dyrket mark og gjødslet beite inkludert et randområde inntil 30 meter fra dette.
§ 3.I perioden med tidlig jakt kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 03.00. til kl. 10.00.
§ 4.Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.