Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Froland kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2013-09-23-1118
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse23.09.2013
Sist endret
EndrerFOR-2011-06-07-796
Gjelder forFroland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort26.09.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Froland

Hjemmel: Fastsatt av Froland viltnemnd 23. september 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Froland kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen:
OmrådeElgHjortRådyrBever
Froland kommune5 000 daa10 000 daa1 000 daaÅpnet
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 7. juni 2011 nr. 796 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Froland kommune, Aust-Agder