Forskrift om minsteareal for elg, Karlsøy kommune, Troms

DatoFOR-2013-11-13-1699
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse13.11.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-08-489
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8, LOV-2009-06-19-100-§8, LOV-2009-06-19-100-§9, LOV-2009-06-19-100-§10, LOV-2009-06-19-100-§11, LOV-2009-06-19-100-§12
Kunngjort09.01.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Karlsøy

Hjemmel: Fastsatt av Karlsøy kommunestyre 13. november 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8, § 9, § 10, § 11, og § 12.

§ 1.Åpning av jakt

Det er adgang til jakt etter elg i Karlsøy kommune i Troms.

§ 2.Minsteareal

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt slik: 

Kommune: Hele kommunen 

Minsteareal i daa: 6000.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Karlsøy kommune i forskrift 8. mai 2001 nr. 489 om adgang til jakt etter elg, Tromsø, Gratangen, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa, Karlsøy, Lyngen og Skjervøy kommuner, Troms.