Forskrift om utvidet jakttid for bever for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, Tydal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2013-11-28-1536
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse28.11.2013 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forTydal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2012-03-01-190, LOV-2009-06-19-100
Kunngjort19.12.2013   kl. 15.55
KorttittelForskrift om utvidet jakttid for bever, Tydal

Hjemmel: Fastsatt av Tydal kommunestyre 28. november 2013 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

§ 1.Utvidet jakttid på bever

Jakttiden for bever i Tydal kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai.

§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.