Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Nore og Uvdal kommune, Buskerud

DatoFOR-2013-12-02-1537
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNore og Uvdal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort19.12.2013   kl. 15.55
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Nore og Uvdal

Hjemmel: Fastsatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. desember 2013 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 bokstav a og b.

§ 1.Bruk av vannscooter

Vannscootere tillates ikke brukt i Nore og Uvdal kommune.

§ 2.Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag

Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann, Fønnebøfjorden, Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.

Landing og start med helikopter er tillatt ved disse stedene: Imingfjell turistheim/Sønstevann dam, Solheimstulen, Halne dam, Bruseter bru i Imingdalen, politihytta i Hvalptjønndalen, Tormodlægeret, fjellstyrehytta ved Kolven, Lometjern, Fjellstyrehytta i Lågaroshøgda, Kilevika, Storfisketjern, utløpet av Langebuåni, Langebueggi, Langebutjønnan, Grothalsen, Bromlebu/Kaggeli og innen 100 m fra Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn.

§ 3.Bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer

Hvis grunneierne i det enkelte vann er enige, kan de gi tillatelse til bruk av båt med motorstyrke 10 hk eller mindre på vann som er under 2 km² for: 1) Fiske med faststående fiskeredskap i lovlig fisketid. 2) Fiskekultivering. 3) Nødvendig transport til hytte eller turistanlegg.

§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.