Forskrift om forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for 14 områder i marin verneplan, etter naturmangfoldloven § 44 jf. § 42, Aust-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

DatoFOR-2014-01-31-174
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse31.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§44, FOR-2009-10-23
Kunngjort20.02.2014   kl. 14.45
KorttittelForskrift om forlengelse av marin verneplan

Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 31. januar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 44 siste ledd, jf. delegeringsvedtak 23. oktober 2009.

§ 1.Forlengelse av virkningene av naturmangfoldloven § 44 første og tredje ledd

Melding om oppstart av arbeidet for følgende 14 områder i marin verneplan ble kunngjort på ulike datoer fra og med 27. august 2009:

1.Transekt Skagerrak i Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder fylke
2.Jærkysten i Klepp og Hå kommuner, Rogaland fylke
3.Gaulosen i Trondheim, Melhus og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag fylke
4.Rødberg i Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke
5.Skarnsundet i Mosvik, Inderøy og Verran kommuner, Nord-Trøndelag fylke
6.Borgenfjorden (Børgin) i Steinkjer og Inderøy kommuner, Nord-Trøndelag fylke
7.Vistenfjorden i Vevelstad kommune, Nordland fylke
8.Nordfjorden Rødøy kommune, Nordland fylke
9.Karlsøyvær i Bodø kommune, Nordland fylke
10.Kaldvågfjorden og Innhavet i Hamarøy kommune, Nordland fylke
11.Rossfjordstraumen i Lenvik kommune, Troms fylke
12.Rystraumen i Tromsø kommune, Troms fylke
13.Ytre Karlsøy i Karlsøy kommune, Troms fylke
14.Lopphavet i Loppa, Hasvik, Hammerfest og Alta kommuner, Finnmark fylke.

Virkningene av disse kunngjøringene etter naturmangfoldloven § 44 første og tredje ledd når det gjelder de opplistede områder, forlenges frem til 27. august 2015.

§ 2.Iverksettelse

Forskriften trer i kraft straks.