Forskrift om jakt på hjortevilt, Trøgstad kommune, Østfold

DatoFOR-2014-02-11-309
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse11.02.2014
Sist endret
EndrerFOR-2003-05-13-645
Gjelder forTrøgstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort27.03.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om jakt på hjortevilt, Trøgstad

Hjemmel: Fastsatt av Trøgstad kommunestyre 11. februar 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Trøgstad kommune i Østfold.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til følgende:
Elg- minsteareal2 000 dekar
Rådyr- minsteareal300 dekar
Hjort- minsteareal15 000 dekar
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13. mai 2003 nr. 645 om adgang til jakt etter elg og rådyr, Trøgstad kommune, Østfold.