Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt, med tilhørende jakttid, etter bever, Lunner kommune, Oppland

DatoFOR-2014-02-20-394
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse10.05.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forLunner kommune, Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§9, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§24, LOV-1981-05-29-38-§44, FOR-1982-04-02-592, FOR-2001-04-30-1670
Kunngjort10.04.2014   kl. 14.15
KorttittelForskrift om adgang til beverjakt, Lunner

Hjemmel: Fastsatt av Lunner kommunestyre 20. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 9, § 15 og § 16 og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, § 24 og § 44, jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592 og delegeringsvedtak 30. april 2001 nr. 1670.

§ 1.Arter

Det er adgang til jakt etter bever i Lunner kommune.

§ 2.Minsteareal/fordelingsgrunnlag

Minstevannlengde for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever settes til 5 km.

§ 3.Jakttid

Jakttid for bever er fra og med 1. oktober til og med 30. april, jf. forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 2.