Forskrift om bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-03-05-283
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse05.03.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort20.03.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om bruk av motorfartøy på vatn, Orkdal

Hjemmel: Fastsatt av Orkdal kommunestyre 5. mars 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og § 5.

§ 1.Vassdrag og innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer

På Fjellkjøsvatnet er ferdsel med motorfartøy tillatt når motorstørrelsen ikke er over 5 hk for totaktsmotor eller 10 hk dersom 4-taktsmotor/elmotor, men kun i forbindelse med nødvendig transport til følgende formål:

-Transport av ved.
-Transport av personer, proviant, utstyr og byggematerialer til fritidsboliger.
-Transport i forbindelse med fiske, jakt og bærsanking.

På alle elvestrekninger innbefattet Orkla, og på andre innsjøer som er mindre enn 2 kvadratkilometer, er all ferdsel med motorfartøy forbudt.

§ 2.Innsjøer større enn 2 kvadratkilometer

På Gangåsvatnet, Hostovatnet, Våvatnet, Søvatnet og Svorksjøen er ferdsel med motorfartøy ikke tillatt når motorstørrelsen er over 5 hk for totaktsmotor eller over 10 hk dersom 4-taktsmotor/elmotor.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.