Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bamble kommune, Telemark

DatoFOR-2014-03-17-313
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse17.03.2014
Sist endret
EndrerFOR-2011-04-11-408
Gjelder forBamble kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort27.03.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Bamble

Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved vilt- og innlandsfiskenemnda 17. mars 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Bamble kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Hele kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever Fordelingsgrunnlag
3 5002 500300/600500

Minstearealet på rådyr er differensiert og inndelt i følgende soner:

Sone 1: 300 daa.

Sone 2: 600 daa.

Sone 1 er alt sør for gamle E-18 og området nord og øst for gamle E-18 fra Vissestad–Åby–Høen–Herum–Asdal–Tveten. Dette arealet avgrenses ved å følge grensen mellom Skogstad og Kjærsåsen jaktlag fra Vissestad og opp til Nysteintjenna. Derfra følger det Åbyvassdraget opp til Bamblevann, videre følger det eiendomsgrensene og jaktlagsgrensene nordover slik at Thorsdal/Kjellemyr, Skaugen og Røymyr jaktlag og gnr./bnr. 56/1 Cappelen skoger, er innenfor sone 2. Videre derfra følger det eiendomsgrensene slik at eiendommene gnr./bnr. 57/4 Roverud, 4/5 Rafnes og 5/1 Traak havner innenfor sone 2.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft 17. mars 2014 og samtidig oppheves forskrift 11. april 2011 nr. 408 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bamble kommune, Telemark.