Forskrift om minsteareal for elg, Brønnøy kommune, Nordland

DatoFOR-2014-03-19-502
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse19.03.2014
Sist endret
EndrerFOR-2003-05-14-1096
Gjelder forBrønnøy kommune, Nordland
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort15.04.2014   kl. 14.20
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Brønnøy

Hjemmel: Fastsatt av Brønnøy kommune ved Viltforvaltningsgruppen 19. mars 2014 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Minstearealet for godkjenning av vald i Brønnøy kommune er 2000 dekar.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft 19. mars 2014.

Samtidig oppheves forskrift 14. mai 2003 nr. 1096 om minsteareal for elg, Brønnøy kommune, Nordland,