Forskrift om forlenget jaktsesong for beverjakt, Våler kommune, Hedmark

DatoFOR-2014-03-24-395
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2014 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100
Kunngjort10.04.2014   kl. 14.15
KorttittelForskrift om forlenget beverjaktsesong, Våler

Hjemmel: Fastsatt av Våler kommunestyre 24. mars 2014 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100.

§ 1.Med hjemmel i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun fastsatt for perioden 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3, Delegering av myndighet, utvider Våler kommune beverjakten med 15 dager fra 1. mai til og med 15. mai. Dette med virkning fra jaktsesongen 2013–14.

Jakttiden for bever i Våler kommune blir heretter sammenhengende fra 1. oktober til og med 15. mai.

§ 2.Forskriften har virkning fra 1. april 2014 til 31. mars 2017.