Forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt, Sørreisa kommune, Troms

DatoFOR-2014-03-25-361
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-08-489
Gjelder forSørreisa kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort03.04.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om adgang til hjortejakt, Sørreisa

Hjemmel: Fastsatt av Sørreisa kommunestyre 25. mars 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg i Sørreisa kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på hjortevilt er som angitt i tabellen nedenfor.
ViltartMinsteareal
Elg4000
§ 3.Denne forskrift trer i kraft fra 1. april 2014. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for elg for Sørreisa kommune i forskrift 8. mai 2001 nr. 489 om adgang til jakt etter elg, Tromsø, Gratangen, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa og Skjervøy kommuner, Troms.