Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2014 til og med 31. mars 2017, Løten kommune, Hedmark

DatoFOR-2014-03-26-503
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2014 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort15.04.2014   kl. 14.20
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på bever, Løten

Hjemmel: Fastsatt av Løten kommune 26. mars 2014 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3. pkt. 3, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Utvidet jakttid på bever

Jakttiden for bever i Løten kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai. Jakttiden for bever i hele Løten kommune blir heretter sammenhengende fra 1. oktober til og med 15. mai.

§ 2.Ikrafttreden

Forskriften har virkning fra 1. mai 2014 til 31. mars 2017.