Forskrift om minsteareal for elg og hjort, Flesberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2014-04-03-820
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse03.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-487
Gjelder forFlesberg kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort26.06.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om minsteareal for elg og hjort, Flesberg

Hjemmel: Fastsatt av Flesberg kommunestyre 3. april 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever i Flesberg kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser er:
Elg:3 000 daa
Hjort:10 000 daa
Rådyr:500 daa
Bever:tellende vannlengde
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves bestemmelser gjeldene Flesberg i forskrift 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad, Flesberg og Rollag kommuner, Buskerud.