Forskrift om adgang til jakt etter elg, Lenvik kommune, Troms

DatoFOR-2014-04-10-561
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse10.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2011-05-10-533
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort24.04.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Lenvik

Hjemmel: Fastsatt av Utvalg for miljø og forvaltning i Lenvik 10. april 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg i Lenvik kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er 3 000 daa.
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 10. mai 2011 nr. 533 om adgang til jakt etter elg, Lenvik kommune, Troms