Forskrift om minsteareal for hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Etne kommune, Hordaland

DatoFOR-2014-04-10-630
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse10.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-13-648, FOR-2008-06-16-842
Gjelder forEtne kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort15.05.2014   kl. 15.10
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortevilt, Etne

Heimel: Fastsett av Etne kommunestyre 10. april 2014 med heimel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Det er høve til jakt etter hjort, rådyr og elg i Etne kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve for hjortevilt er som i tabellen under: 
MinstearealElgHjortRådyr
Fordelingsgrunnlag15 000 da500 da1000 da
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig blir
-forskrift 16. juni 2008 nr. 842 om minsteareal for hjort, Etne kommune, Hordaland oppheva.
-det som gjeld Etne kommune i forskrift 13. juni 2001 nr. 648 om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Bergen, Etne, Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Vaksdal, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordaland oppheva.