Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, Randaberg kommune, Rogaland

DatoFOR-2014-04-11-506
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse11.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-529
Gjelder forRandaberg kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38, LOV-2009-06-19-100
Kunngjort15.04.2014   kl. 14.20
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter rådyr, Randaberg

Hjemmel: Fastsatt av Viltnemnda 26. november 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Stadfestet av Rådmannen i Randaberg 11. april 2014.

§ 1.Det er adgang til jakt etter rådyr i Randaberg kommune. Minstearealet er 300 daa.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Randaberg i forskrift 4. mai 2001 nr. 529 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland.