Forskrift om adgang til jakt etter elg, Salangen kommune, Troms

DatoFOR-2014-04-11-596
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse11.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-08-489
Gjelder forSalangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort08.05.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Salangen

Hjemmel: Fastsatt av Salangen kommunestyre 11. april 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt på elg i Salangen kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er 3 000 da.
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Salangen kommune i forskrift 8. mai 2001 nr. 489 om adgang til jakt etter elg, Tromsø, Gratangen, Lavangen, Salangen, Målselv og Skjervøy kommuner, Troms.