Forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr, Os kommune, Hedmark

DatoFOR-2014-04-24-1256
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-11-30-1363, FOR-2005-06-23-764
Gjelder forOs kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§16, LOV-1981-05-29-38, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort09.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr, Os

Hjemmel: Fastsatt av Os kommunestyre 24. april 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16, lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) kap. V og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er i Os kommune åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr.
§ 2.Minstearealet for elg er 4000 daa for hele Os kommune.
§ 3.Minstearealet for hjort er 10 000 daa for hele Os kommune.
§ 4.Minsteareal for rådyr er 500 da for hele Os kommune.
§ 5.Forskriften trer i kraft fra 1. mai 2014.

Samtidig oppheves det som gjelder elg i Os kommune i forskrift 30. november 2001 nr. 1363 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset, Folldal og Os kommuner, Hedmark og forskrift 23. juni 2005 nr. 764 om adgang til jakt etter hjort, Os kommune, Hedmark.