Forskrift om minsteareal på hjort, Strand kommune, Rogaland

DatoFOR-2014-05-08-1066
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse15.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-529
Gjelder forStrand kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§8, LOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§10
Kunngjort14.08.2014   kl. 13.15
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortejakt, Strand

Hjemmel: Fastsatt av Strand kommune, Forvaltningsutvalet 8. mai 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 8, § 9 og § 10. 

§ 1.Minstearealet for hjort i Strand kommune er 1000 dekar.
§ 2.Forskriften trer i kraft 15. april 2015. Fra samme tid oppheves det som gjelder hjort for Strand kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 592 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland.