Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nissedal kommune, Telemark

DatoFOR-2014-06-05-1922
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse05.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-526
Gjelder forNissedal kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2101-02-102 nr. 134, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort15.01.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Nissedal

Hjemmel: Fastsatt av Nissedal kommune 5. juni 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt, (viltloven) og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt, og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Nissedal kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Hele/Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever
Fordelingsgrunnlag
Heile Kommunen8 00030 000500Åpnet/Minsteareal
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Nissedal kommune i forskrift 2. mai 2001 nr. 526 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Porsgrunn, Hjartdal, Seljord, Nissedal og Fyresdal kommuner, Telemark.