Forskrift om jakttid på elg 25. september 2014-31. mars 2017, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-06-11-756
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse11.06.2014 - 31.03.2017
Sist endretFOR-2015-07-30-966
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100
Kunngjort19.06.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om jakttid på elg, Sør-Trøndelag

Hjemmel: Fastsatt av Sør-Trøndelag fylkeskommune 11. juni 2014 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Endret ved forskrift 30 juli 2015 nr. 966.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er lokale jakttider for elg i Sør-Trøndelag, for å imøtekomme hensynet til: andre brukere av utmarka, særlige bestands-, forvaltnings- og næringsmessige behov.

§ 2.Utvidet og innskrenket jakttid for elg

Sentralt fastsatt jakttid for elg er 25. september til 31. oktober. Med denne forskriften utvides og innskrenkes jakttiden for elg i de oppførte kommunene som følger; alle datoer er fra og med, til og med: 

ElgUtvidelse i jakttidInnskrenkning i jakttidGjeldende jakttid
Tydal kommune1.11–30.1125.09–30.11
Hemne kommune1.11–23.1225.09–23.12

For kommuner og områder i Sør-Trøndelag fylke som ikke er nevnt i denne paragrafen, gjelder den sentralt fastsatte jakttida for elg.

0Endret ved forskrift 30 juli 2015 nr. 966.
§ 3.Forhold til andre brukere av utmarka

Sør-Trøndelag fylkeskommune setter som en forutsetning for utvidet jakttid på elg at jakta organiseres og utøves på en måte som er forenelig med annen jaktutøvelse og andre former for bruk av utmarka. Oversikt over jaktledere på alle jaktlag i kommunen skal være lett tilgjengelig for allmennheten og tilgjengelig på kommunens internettsider.

§ 4.Opphevelse av forskrift

Fylkesrådmannen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger.

§ 5.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.