Forskrift om utvidet jakttid på kanadagås for jaktsesongene 2014–2017, Ringerike kommune, Buskerud

DatoFOR-2014-06-18-824
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse18.06.2014 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, FOR-2012-03-01-190-§3
Kunngjort26.06.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på kanadagås, Ringerike

Hjemmel: Fastsatt av Buskerud fylkeskommune 18. juni 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 2 bokstav b.

§ 1.Utvidet jakttid

Jakttid for kanadagås utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttid til perioden fra og med 26. juli til og med 9. august i Ringerike kommune i Buskerud fylke.

I perioden for utvidet jakttid er jakt ikke tillatt etter kl. 0900.

§ 2.Vilkår

Buskerud fylkeskommune kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.