Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad kommune, Hordaland

DatoFOR-2014-06-19-909
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse19.06.2014 (Jaktåret 2014)
Sist endret
EndrerFOR-2009-09-24-1241
Gjelder forKvinnherad kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad

Heimel: Fastsett av Kvinnherad kommunestyre 19. juni 2014 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Minstearealet for felling av hjort i Kvinnherad kommune er 350 dekar. Frå og med Enæs og til Jondal grense vert minstearealet sett til 1 500 dekar.
§ 2.Forskrifta vert gjort gjeldande frå og med jaktsesongen 2014.
§ 3.Forskrift 24. september 2009 nr. 1241 om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad kommune, Hordaland vert med dette oppheva.

Forskriften gjeld frå og med jaktåret 2014.