Forskrift om jakttid på elg og hjort 1. september 2012–31. mars 2017, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-06-24-983
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse24.06.2014 - 31.03.2017
Sist endretFOR-2015-08-18-985
EndrerFOR-2013-10-08-1226
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100
Kunngjort28.07.2014   kl. 14.00
KorttittelForskrift om jakttid på elg og hjort, Nord-Trøndelag

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Trøndelag fylkeskommune 24. juni 2014 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 2 bokstav a og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Endret ved forskrift 18 aug 2015 nr. 985.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er lokale jakttider for elg og hjort i Nord-Trøndelag, for å imøtekomme hensynet til: andre brukere av utmarka, særlige bestands-, forvaltnings- og næringsmessige behov.

§ 2.Utvidet og innskrenket jakttid for elg

Sentralt fastsatt jakttid for elg er 25. september til 31. oktober. Med denne forskriften utvides og innskrenkes jakttiden for elg i de oppførte kommunene som følger; alle datoer er fra og med, til og med: 

ElgUtvidelse i jakttidInnskrenking i jakttidGjeldende jakttid blir med dette
Meråker01.11.–23.12.25.09.–23.12.
Levanger02.10.–09.10.25.09.–01.10. og 10.10.–31.10.
Verdal01.11.–30.1102.10.–09.10.25.09.–01.10. og 10.10.–30.11.
Inderøy01.11.–23.12.25.09.–23.12.
Verran01.11.–14.11.25.09.–14.11.
Grong01.11.–30.11.25.09.–30.11.
Steinkjer01.11.–14.11.25.09.–14.11.
Midtre Namdal samkommune (Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla), unntatt areal som omtales under31.10.–15.11.25.09.–15.11.
Fosnes, for den delen av Firmaet Albert Collets eiendom som ligger vest for Sakselva01.11.–30.11.25.09.–30.11.
Namsos, Otterøya02.10.–09.10.25.09.–1.10. og 10.10.–15.11.
Snåsa01.11.–10.11.02.10.–09.10.25.09.–01.10. og 10.10.–10.11.
Snåsa, området «Fjellgårdene»01.11.–30.11.02.10.–09.1025.09.–01.10. og 10.10.–30.11.
Lierne01.11.–30.11.25.09.–30.11.
Namsskogan kommune01.11.–10.11.02.10.–09.10.25.09.–01.10. og 10.10.–10.11.
Røyrvik kommune01.11.–30.11.25.09.–30.11.

For kommuner og områder i Nord-Trøndelag fylke som ikke er nevnt i denne paragrafen, gjelder den sentralt fastsatte jakttida for elg.

§ 3.Innskrenket jakttid for hjort

Sentralt fastsatt jakttid for hjort er 1. september til 23. desember. Med denne forskriften innskrenkes jakttiden for hjort som følger; alle datoer er fra og med, til og med:

HjortInnskrenking i jakttidGjeldende jakttid blir med dette
Verdal02.10.–09.10.01.09.–01.10. og 10.10.–23.12.
Namsos, området Otterøya02.10.–09.10.01.09.–01.10. og 10.10.–23.12.

For kommuner og områder i Nord-Trøndelag fylke som ikke er nevnt i denne paragrafen, gjelder den sentralt fastsatte jakttida for hjort, forutsatt at kommunen har åpnet for hjortejakt.

§ 4.Forhold til andre brukere av utmarka

Nord-Trøndelag fylkeskommune setter som en forutsetning for utvidet jakttid på elg at jakta organiseres og utøves på en måte som er forenelig med annen jaktutøvelse og andre former for bruk av utmarka. Oversikt over jaktledere på alle jaktlag i kommunen bør være lett tilgjengelig for allmennheten og tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

§ 5.Ikrafttreden og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017. Dette med unntak av Verran kommune, der forskriften gis varighet til 31. mars 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 8. oktober 2013 nr. 1226 om jakttid på elg og hjort 1. september 2012–31. mars 2017, Nord-Trøndelag.

0Endret ved forskrift 18 aug 2015 nr. 985.