Forskrift om bruk av motorfartøy, Alta kommune, Finnmark

DatoFOR-2014-06-24-984
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse24.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-1997-12-01-4692
Gjelder forAlta kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort28.07.2014   kl. 14.00
KorttittelForskrift om bruk av motorfartøy, Alta, Finnmark

Hjemmel: Fastsatt av Alta kommunestyre 24. juni 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4. 

Iht. lovens § 4 er all bruk av motordrevne fartøy forbudt på elver og vassdrag, også innsjøer større enn 2 kvadratkilometer. Unntatt er Altas del av Iešjávri, Joatkajávrritvassdraget (Stuorajávri, Gaskajávri, Vuolitjávri og Gjerdevannet), Suohpatjávri (Veivannet), Avžijávri (Autsivannet) og Altaelva.

Største tillatte motoreffekt: Båter med inntil 35 hk i elv. På Iešjávri, Joatkajávrritvassdraget (Stuorajávri, Gaskajávri, Vuolitjávri og Gjerdevannet) og Avžijávri (Autsivannet) inntil 10 hk. På Suohpatjávri (Veivannet) kun elektrisk motor inntil 3 Kw (4hk).

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 1. desember 1997 nr. 4692 om bruk av motorfartøy, Alta kommune, Finnmark.