Forskrift om adgang til jakt etter elg, Sørfold kommune, Nordland

DatoFOR-2014-06-30-986
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forSørfold kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort28.07.2014   kl. 14.00
KorttittelForskrift om jakt etter elg, Sørfold, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Sørfold kommune med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg i Sørfold kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er: 
Sørfold Søndre2 500 dekar
Lappelv - Kalvik2 500 dekar
Kobbvatn - Gjerdalen2 500 dekar
Sjunkan - Djupvik4 200 dekar
Indre Leirfjord5 000 dekar
Mørsvik - Bonå5 000 dekar
Hestvik - Movik5 000 dekar
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og med gyldighet fra og med jaktsesongen 2014. Samtidig oppheves det som gjelder Sørfold i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Herøy, Hattfjelldal, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.