Forskrift om tidlig jakt på grågås på Linesøya, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-07-11-1009
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse11.07.2014 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2012-03-01-190
Kunngjort31.07.2014   kl. 16.10
KorttittelForskrift om tidlig jakt på grågås, Linesøya, Åfjord

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 11. juli 2014 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017.

§ 1.Det åpnes for tidlig jakt på grågås på Linesøya i Åfjord kommune. Jakttiden på grågås utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttid til perioden fra og med 26. juli til og med 9. august. Etter 9. august gjelder de ordinære jakttidene.
§ 2.Jaktområdet for tidlig jakt avgrenses til dyrket mark og gjødslet beite inkludert et randområde inntil 30 meter fra dette.
§ 3.I perioden med tidlig jakt kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 03:00 til kl. 10:00.
§ 4.Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.