Forskrift om utvidelse av jakttid på elg fra 1. november 2014 til og med 31. januar 2017, Hedmark

DatoFOR-2014-09-01-1132
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2014 - 31.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2013-09-04-1054
Gjelder forHedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190, LOV-2009-06-19-100-§9, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§24, LOV-1981-05-29-38-§44, FOR-1982-04-02-592, FOR-2001-04-30-1670
Kunngjort04.09.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om utvidelse av jakttid på elg, Hedmark

Hjemmel: Fastsatt av Hedmark fylkeskommune 1. september 2014 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 9, § 15 og § 16, og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, § 24 og § 44, jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592 og delegeringsvedtak 30. april 2001 nr. 1670.

§ 1.Lokale utvidelser av jakttid for elg i Hedmark 
KommuneJakttid for elgJakttid i vinterområder for elg
Eidskog01.11–23.12
Kongsvinger01.11–23.12
Sør-Odal01.11–23.12
Nord-Odal01.11–23.12
Grue01.11–23.12
Åsnes01.11–23.12
Våler01.11–23.12
Elverum01.11–21.11
Løten01.11–23.12
Løten kommune med Elverum kommune vest for Glomma01.01–31.01
Stange01.11–23.12
Hamar01.11–23.12
Ringsaker01.11–23.12
Trysil01.11–23.12
Åmot01.11–23.12
Åmot - Elgregion Trysil-Åmot-Rendalen01.01–31.01
Stor-Elvdal01.11–23.12
Stor-Elvdal,
Sollia viltstellområde og følgende utmarksområder tilknyttet valdet Stor-Elvdal grunneierforening: Stai & Negård, Trønnes/Westgård, Koppang, Atnosen og Atndalen.
01.01–31.01
Engerdal01.11–23.12
Rendalen01.11–23.12
Alvdal01.11–30.11
Tynset01.11–23.12
Tolga01.11–23.12
Os01.11–30.11
Folldal01.11–30.11
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. november 2014 og gjelder til 31. januar 2017. Samtidig oppheves forskrift 4. september 2013 nr. 1054 om utvidelse av jakttid på elg fra 1. november 2013 til og med 31. januar 2017, Hedmark. 

Forklaring til tabellen:

Jakt i perioden 01.01–31.01 gjelder for nærmere bestemte områder som beskrevet i tabellen. I linjer hvor bare navnet på kommunen er oppført gjelder jakttida for hele kommunen. Hedmark fylke har flere store vald/bestandsplanområder som berører hele eller deler av arealet i nabokommuner. Dersom det ikke er spesifisert avgrensing av gyldighetsområde i tabellen gjelder hjorteviltforskriftas § 17 om at jakttida følger bestemmelsene for kommunen der valdet/bestandsplanområdet er godkjent.