Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Søndre Land kommune, Oppland

DatoFOR-2014-09-15-1947
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse15.09.2014
Sist endret
EndrerFOR-2009-06-22-941
Gjelder forSøndre Land kommune, Oppland
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort26.03.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om adgang til storviljakt, Søndre Land

Hjemmel: Fastsatt av Søndre Land kommunestyre 15. september 2014 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Søndre Land kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen: 
Elg:Hjort:Rådyr:
2 500 daaTidligere Søndre Land kommune: 5 000 daa
Tidligere Fluberg kommune: 2 500 daa500 daa
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 22. juni 2009 nr. 941 om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Søndre Land kommune, Oppland.