Delegering av forvaltningsmyndighet til Oslo kommune for 4 friluftsområder

DatoFOR-2014-09-17-1189
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse17.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-2009-06-05-35-§3, FOR-2013-10-04-1176-§11, FOR-2013-10-04-1175-§11, FOR-2013-10-04-1174-§11, FOR-2013-10-04-1173-§11
Kunngjort18.09.2014   kl. 16.15
KorttittelDelegering av forvaltningsmyndighet til Oslo kommune

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 17. september 2014 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 3. 

Klima- og miljødepartementet delegerer med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 3 og forskrift 4. oktober 2013 nr. 1176 om vern av Spinneren friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo § 11, forskrift 4. oktober 2013 nr. 1175 om vern av Hauktjern friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo § 11, forskrift 4. oktober 2013 nr. 1174 om vern av Godbekken friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo § 11 og forskrift 4. oktober 2013 nr. 1173 om vern av Skjennungsåsen friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo § 11 forvaltningsmyndigheten til Oslo kommune fra dags dato.